Categorieën
Persbericht

Persbericht VGO-keur opnieuw behaald

Persbericht VGO-keur opnieuw behaald

April 2023

Met trots kunnen wij meedelen dat Mens-Zeist Vastgoedonderhoud B.V. opnieuw het VGO-keur heeft behaald!

Het VGO-keur toont aan dat wij in planmatig onderhoud, renovatie en verduurzaming alle kennis en ervaring in huis hebben om de werkzaamheden Resultaatgerichte manier uitvoeren, tegen een zo laag mogelijke investering met de hoogst haalbare kwaliteit.

Categorieën
Persbericht

Persbericht Officiële oplevering Henri Dunantlaan te Apeldoorn

Persbericht Officiële oplevering Henri Dunantlaan te Apeldoorn

April 2023

In maart van dit jaar is het project verduurzamen van de VvE Henri Dunantlaan opgeleverd na een ingrijpende renovatietraject. In het project is onder andere de gehele CV installatie vervangen. Daarnaast is er beglazing vervangen, gevels en vloeren geïsoleerd, brandwerende maatregelen en asbestsanering uitgevoerd en het schilderwerk.

Recent is er een geslaagde lunch georganiseerd met alle betrokkenen vanuit het project Henri Dunantlaan. Iedereen (bestuur, partners en bewoners) waren zeer tevreden over hoe alles is verlopen.

Hiermee sluiten we een intensieve periode van circa 8 maanden af voor de bewoners. Wij wensen alle bewoners heel veel woonplezier en comfort toe in de verduurzaamde Appartementen.

Categorieën
Persbericht

Persbericht Training ‘Natuurvriendelijk Isoleren’

Persbericht Training ‘Natuurvriendelijk Isoleren’

Maart 2023

Eerder gingen vooral isolatiebedrijven ons voor. Nu zijn wij als eerste bouwbedrijf / vastgoedonderhoudsbedrijf degene die de cursus natuurvriendelijk isoleren met succes heeft volbracht.

In een groep van ongeveer 20 personen van verschillende bedrijven werden wij bijgepraat door Ecoloog David Brouwer van NatuurInclusief, ecologisch advies-en projectbureau en door Hella Helsdingen van Team natuurvriendelijk isoleren provincie Overijssel.

Hiermee krijgt Mens-Zeist een goede indruk van de aanwezige Flora & Fauna en daarop inspelen.

Ook de provincies werken hierin mee om zo een verkort traject wat betreft de Flora & Fauna te kunnen starten.

Categorieën
Persbericht

Persbericht Social Return-beleid zorgt voor extra ‘handjes’

Persbericht Social Return-beleid zorgt voor extra ‘handjes’

Januari 2023

Bijgaand een mooi artikel uit Eisma’s Schildersblad, nr. 1 – 2023 inzake het SROI traject wat we zijn aangegaan met Mozaïek Wonen en waarbij diverse instanties bij zijn betrokken.

28 november j.l. werd deze samenwerking door Anne ter Steege (directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen) en de wethouder van de gemeente Gouda ondertekend in het bijzijn van alle betrokkenen.


Woningcorporatie Mozaïek Wonen uit Gouda hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader past het sinds vorig jaar niet alleen social return toe in de eigen organisatie, maar wordt dat ook verwacht van hun aannemers in aanbestedingstrajecten. Niet keihard met allerlei eisen, maar door samen te onderzoeken wat er allemaal kan op dat gebied. WerkgeversServicePunt Midden-Holland heeft daarbij een spilfunctie. Met succes. Zo voert statushouder Shihay Tsegay nu in het kader van social return schilderwerk uit voor de corporatie. “Hij is een lotuit de loterij.”

Categorieën
Persbericht

Persbericht Muurschildering aan een flatgebouw

Persbericht Muurschildering aan een flatgebouw

Oktober 2022

Op 6 oktober 2022 hebben twee schilders van Mens-Zeist Vastgoedonderhoud hun medewerking verleend aan het creëren van een muurschildering aan een flatgebouw van 23 meter hoog met behulp van de street artist van Sigma.
Het initiatief ontstond vanuit een samenwerking tussen Mitros, PPG en de street artist Rosalie de Graaf.

Als dank voor hun medewerking ontvingen de mannen uit handen van Gerard van der Worp van Sigma een schilderij als aandenken aan deze happening .

Categorieën
Persbericht

Persbericht De dag van de toekomst

Persbericht De dag van de toekomst

September 2022

Op vrijdag 23 september 2022 heeft Mens-Zeist Vastgoedonderhoud BV met haar bijna 100 medewerkers, leerlingen en vaste inleenkrachten de dag van de toekomst beleefd. 

De medewerkers zijn geïnformeerd over de visie op de toekomst die het MT heeft geformuleerd. Ook de in het jaarplan voor 2022 al gezette stappen om de het zelfstandig voortbestaan van Mens-Zeist te borgen kwamen aan bod. Alles met als doel: Samen bouwen aan een toekomstbestendige organisatie. De managers van de verschillende afdelingen hebben alle medewerkers geïnformeerd over deze stappen en de nog uit te voeren plannen.

Vervolgens zijn we in een Wereldcafé setting met elkaar diverse thema’s gaan bespreken. Hierbij is met alle medewerkers door middel van het spel van brengen en halen van meningen, veel input voor het voor het jaarplan van 2023 opgehaald. 

Ook was er tijdens de dag tijd om collega’s te ontmoeten en met elkaar van gedachte te wisselen.

Na de lunch is er in groepen gefietst en gewandeld en hebben we elkaar op de imponerende landingsbaan weer ontmoet, zijn er foto’s gemaakt en fietsen gewisseld en is de oude vliegbasis door ons ontdekt.

Met een korte terugblik op de dag zijn de medewerkers door Rob de Vos bedankt voor de inzet en hun bijdrage aan het

“samen bouwen aan een toekomstbestendige organisatie”
Previous slide
Next slide
Categorieën
Persbericht

Persbericht Kennismiddag voor VvE beheerders

Persbericht Kennismiddag voor VvE beheerders

September 2022

Op 20 september hebben Mens-Zeist Vastgoedonderhoud en Sigma Coatings een kennismiddag georganiseerd voor VvE beheerders. Onderwerpen op deze middag waren besparing in de MJOB, verduurzamen van gebouwen en subsidiemogelijkheden.

Sprekers waren Rocco van Dick (Sigma), Tom Reijinga (Revama) en Guido Boelaars (VvE energie). Door middel van stemkastjes konden de aanwezigen op diverse onderwerpen hun bevindingen uiten, welke op het beeldscherm zichtbaar werden. De meest voorkomende bevindingen kwamen groter als andere onderwerpen in beeld. Hierover werd door de sprekers en deelnemers dieper op ingegaan en ontstonden er interessante discussies.

De dag werd afgesloten met een netwerk moment op een boottocht door de Amsterdamse grachten. Het was een boeiende leerzame middag, die op verzoek van de aanwezigen een vervolg zal gaan krijgen.

Previous slide
Next slide
Categorieën
Persbericht

Persbericht VvE Henri Dunantlaan Apeldoorn

Persbericht VvE Henri Dunantlaan Apeldoorn

Juli 2022

15 juli 2022 was het feestelijke startmoment voor de aanvang van het verduurzamingsproject VvE Henri Dunantlaan te Apeldoorn!
Met het bestuur, partners en bouwteam het bouwbord mogen onthullen. Aankomende maanden zullen we de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Vervangen complete cv-installatie
  • Vervangen beglazing
  • Brandwerende maatregelen
  • Isoleren van gevels en vloeren
  • Metselwerkherstel
  • Vervangen privacy schermen
  • Asbest saneringen
    Schilderwerken

Met alle partners: Linthorst TechniekTakkenkamp Groep BVASB BVVMG Versteeg Metaal GroepREBO Groep B.V.HeimstadenBargmann & van Ek Bouwconsulting BVVvE Energie gaan we er een mooi project van maken.

Categorieën
Persbericht

Persbericht Mens-Zeist is Wijzonolbos-partner

Persbericht Mens-Zeist is Wijzonolbos-partner

Juli 2022

Toenemende verzuring en klimaatverandering hebben een grote impact op de natuur. Daarom heeft Wijzonol besloten haar CO2-uitstoot te compenseren met een klimaatbestendig bos in Nationaal Park De Hoge Veluwe. Dit doen zij samen met organisaties die net als zij waarde hechten aan duurzaamheid: de Wijzonolbos Partners.

Mens-Zeist is partner door middel van de aanschaf van twee certificaten. Elk certificaat staat voor 67 bomen, die samen goed zijn voor een CO2-opslag die ongeveer overeenkomt met de uitstoot van 200 buitenschilderbeurten.

Meer informatie is te vinden via deze link >> 

Categorieën
Persbericht

Persbericht Bij Mens-Zeist draait het om mensen

Persbericht Bij Mens-Zeist draait het om mensen

Voorjaar 2022

In het voorjaar 2022 stond bijgaand artikel in ‘OnderNamen’.

OnderNamen is een actief platform dat ondernemers met elkaar verbindt en de naamsbekendheid van bedrijven vergroot.
Bij OnderNamen draait het om meer dan de magazines en businessclubs alleen; zij brengen ondernemers met elkaar in contact, zorgen voor een inspirerend en stevig netwerk en vergroten de onderlinge regionale verbondenheid.

Klik hier om het artikel te downloaden >>