Persbericht Training ‘Natuurvriendelijk Isoleren’

Maart 2023

Eerder gingen vooral isolatiebedrijven ons voor. Nu zijn wij als eerste bouwbedrijf / vastgoedonderhoudsbedrijf degene die de cursus natuurvriendelijk isoleren met succes heeft volbracht.

In een groep van ongeveer 20 personen van verschillende bedrijven werden wij bijgepraat door Ecoloog David Brouwer van NatuurInclusief, ecologisch advies-en projectbureau en door Hella Helsdingen van Team natuurvriendelijk isoleren provincie Overijssel.

Hiermee krijgt Mens-Zeist een goede indruk van de aanwezige Flora & Fauna en daarop inspelen.

Ook de provincies werken hierin mee om zo een verkort traject wat betreft de Flora & Fauna te kunnen starten.