Wij geven invulling aan duurzaamheid

… door samen met onze opdrachtgevers te zoeken naar oplossingen.

Duurzaamheid

We geven invulling aan duurzaamheid door samen met onze opdrachtgevers te zoeken naar oplossingen, die er voor zorgen dat gebouwen gedurende een lange tijd aan functionele, economische en technische prestatie-eisen voldoen. We streven naar circulariteit in het Vastgoedonderhoud. Samen kunnen we de milieubelasting zo gering mogelijk houden.

Bij de uitwerking van onze projecten zoeken we daarom altijd naar de balans tussen:

  • sociale aspecten (people)
  • ecologische aspecten (planet)
  • economische aspecten (profit) 

Mens-Zeist gebruikt in haar projecten zoveel mogelijk FSC gecertificeerd hout.

Milieubelasting verminderen

We vervangen steeds meer milieubelastende producten door alternatieven. Ten behoeve van een beter milieu werken we ook steeds meer stofarm.

Afvalstoffen scheiden en verwerken we op een verantwoorde wijze. We zijn innovatief in het ontwikkelen van steeds meer mogelijkheden voor het hergebruiken van afvalstoffen. Oud gereedschap laten we upgraden door een gespecialiseerde stichting voor hergebruik in ontwikkelingslanden.

Als leverancier van Duurzaam Onderhoud verdiepen wij continu onze kennis en inzicht in de toepassing van duurzame materialen en werkmethodes. Tevens werken we aan een steeds grotere bewustwording van onze medewerkers met betrekking tot duurzaamheid en milieu.

Energiebesparing

Bij elke aanpak vragen we ons af of en hoe we woningen en andere gebouwen energetisch kunnen verbeteren. Onze EPA-adviseurs maken gedegen energielabelberekeningen en brengen hierin op innovatieve wijze optimalisaties tot stand. Vaak zijn er kostenneutrale oplossingen te bedenken, in andere gevallen zal er een creatieve oplossing worden gezocht.

Bij elk voorstel is het van belang om er helder en transparant over te communiceren. We kiezen bij woningen voor een praktische aanpak, passend bij het actuele energieverbruik van de bewoners en gebruikers. We ondersteunen onze opdrachtgevers in het streven naar (woon-) lastenverlaging.

We zijn specialist als het gaat om het ontwikkelen van modellen voor energiebesparing, zowel in labelstappen, passief-renovaties als ook voor NOM (Nul Op de Meter)- trajecten. We hebben voor eengezinswoningen en gestapelde bouw een menukaart uitgewerkt voor het energetisch verbeteren. Hierin is per labelstap inzichtelijk gemaakt welke maatregelen nodig zijn, wat deze kosten en wat ze opleveren.