Persbericht Mens-Zeist is Wijzonolbos-partner

Juli 2022

Toenemende verzuring en klimaatverandering hebben een grote impact op de natuur. Daarom heeft Wijzonol besloten haar CO2-uitstoot te compenseren met een klimaatbestendig bos in Nationaal Park De Hoge Veluwe. Dit doen zij samen met organisaties die net als zij waarde hechten aan duurzaamheid: de Wijzonolbos Partners.

Mens-Zeist is partner door middel van de aanschaf van twee certificaten. Elk certificaat staat voor 67 bomen, die samen goed zijn voor een CO2-opslag die ongeveer overeenkomt met de uitstoot van 200 buitenschilderbeurten.

Meer informatie is te vinden via deze link >>