Persbericht Officiële oplevering Henri Dunantlaan te Apeldoorn

April 2023

In maart van dit jaar is het project verduurzamen van de VvE Henri Dunantlaan opgeleverd na een ingrijpende renovatietraject. In het project is onder andere de gehele CV installatie vervangen. Daarnaast is er beglazing vervangen, gevels en vloeren geïsoleerd, brandwerende maatregelen en asbestsanering uitgevoerd en het schilderwerk.

Recent is er een geslaagde lunch georganiseerd met alle betrokkenen vanuit het project Henri Dunantlaan. Iedereen (bestuur, partners en bewoners) waren zeer tevreden over hoe alles is verlopen.

Hiermee sluiten we een intensieve periode van circa 8 maanden af voor de bewoners. Wij wensen alle bewoners heel veel woonplezier en comfort toe in de verduurzaamde Appartementen.