Persbericht De dag van de toekomst

September 2022

Op vrijdag 23 september 2022 heeft Mens-Zeist Vastgoedonderhoud BV met haar bijna 100 medewerkers, leerlingen en vaste inleenkrachten de dag van de toekomst beleefd. 

De medewerkers zijn geïnformeerd over de visie op de toekomst die het MT heeft geformuleerd. Ook de in het jaarplan voor 2022 al gezette stappen om de het zelfstandig voortbestaan van Mens-Zeist te borgen kwamen aan bod. Alles met als doel: Samen bouwen aan een toekomstbestendige organisatie. De managers van de verschillende afdelingen hebben alle medewerkers geïnformeerd over deze stappen en de nog uit te voeren plannen.

Vervolgens zijn we in een Wereldcafé setting met elkaar diverse thema’s gaan bespreken. Hierbij is met alle medewerkers door middel van het spel van brengen en halen van meningen, veel input voor het voor het jaarplan van 2023 opgehaald. 

Ook was er tijdens de dag tijd om collega’s te ontmoeten en met elkaar van gedachte te wisselen.

Na de lunch is er in groepen gefietst en gewandeld en hebben we elkaar op de imponerende landingsbaan weer ontmoet, zijn er foto’s gemaakt en fietsen gewisseld en is de oude vliegbasis door ons ontdekt.

Met een korte terugblik op de dag zijn de medewerkers door Rob de Vos bedankt voor de inzet en hun bijdrage aan het

“samen bouwen aan een toekomstbestendige organisatie”
Vorige slide
Volgende slide