Persbericht Social Return-beleid zorgt voor extra ‘handjes’

Januari 2023

Bijgaand een mooi artikel uit Eisma’s Schildersblad, nr. 1 – 2023 inzake het SROI traject wat we zijn aangegaan met Mozaïek Wonen en waarbij diverse instanties bij zijn betrokken.

28 november j.l. werd deze samenwerking door Anne ter Steege (directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen) en de wethouder van de gemeente Gouda ondertekend in het bijzijn van alle betrokkenen.


Woningcorporatie Mozaïek Wonen uit Gouda hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader past het sinds vorig jaar niet alleen social return toe in de eigen organisatie, maar wordt dat ook verwacht van hun aannemers in aanbestedingstrajecten. Niet keihard met allerlei eisen, maar door samen te onderzoeken wat er allemaal kan op dat gebied. WerkgeversServicePunt Midden-Holland heeft daarbij een spilfunctie. Met succes. Zo voert statushouder Shihay Tsegay nu in het kader van social return schilderwerk uit voor de corporatie. “Hij is een lotuit de loterij.”