Paviljoenslaan 1, 3 en 5 Haarlem

Werkzaamheden

  • plaatsen steigerwerk
  • houtrot saneren
  • reinigingswerk verrichten
  • schilderwerk uitvoeren

Opdrachtgever

Provincie Noord-Holland