Mens-Zeist
Vastgoed-
onderhoud

 • Planmatig onderhoud
 • Schilderwerken
 • Bouwkundig onderhoud
 • Glaswerken

Mens-Zeist
bouw en
renovatie

 • Groot onderhoud en renovatie
 • Verduurzamen
 • Energetisch verbeteren
 • Wijkverbetering

Mens-Zeist
vastgoed-
service

 • Service- en mutatieonderhoud
 • Individuele woningverbetering
 • Kleine bouwkundige ingrepen