ResultaatGericht Samenwerken (RGS)

Wij streven naar een resultaatgerichte samenwerking binnen de gehele keten, onafhankelijk van de vraag of het nu gaat om planmatig onderhoud of om een grootschalige renovatie. Door middel van een resultaatgerichte samenwerking kunnen wij met elkaar kosten reduceren, doorlooptijden verkorten, planningen waarmaken, kwaliteit realiseren en hierin prestatiegaranties waarmaken, budgetten garanderen en een hoge tevredenheid realiseren bij alle betrokkenen.

Om onze gezamenlijke doelen te realiseren hebben wij met een aantal van onze opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers het ketenpartnerschap op diverse manieren ingevuld.