Mens Zeist Innovatief

Ten behoeve van onze opdrachtgevers innoveren wij bij Mens-Zeist permanent.

  • Wij ontwikkelen energetische verbeterconcepten voor eengezinswoningen en gestapelde bouw. In onze werkgroep Innovatief Renoveren zijn middels een menukaart de mogelijkheden uitgewerkt voor zowel Labelstappen (naar B, A of beter), passiefhuis renovaties en NOM trajecten(Nul Op de Meter).
  • Op het gebied van ResultaatGericht Samenwerken (RGS) passen wij permanent op een innovatieve wijze de wijzigende doelstellingen van onze opdrachtgevers in. Hiervoor hebben wij een systeem voor maatgevende prestatie-eisen, waarmee wij samen met onze ketenpartners de kwaliteit op de korte en lange termijn borgen en steeds meer kostenverlagingen tot stand brengen. Onze klantgroepen leveren maatwerk en zoeken naar aansluiting op het proces en de doelstellingen van onze opdrachtgevers.
  • In diverse samenwerkingsverbanden ontwikkelen wij modellen voor het op een innovatieve wijze onderhouden en renoveren van woningen. Hierbij staan efficiëntie en kostenbesparingen  voorop. Het sturen op kostenverlaging en verhogen van rendement wordt praktisch vertaald in slimme maatregelen.
  • In ons vastgoedservicebedrijf ontwikkelen wij ons om te kunnen voldoen aan de steeds specifiekere vragen vanuit de bewoners. Wij denken dat vraaggestuurd onderhoud en individuele verbetering steeds belangrijker worden. Hiervoor kunnen wij u helpen met een individuele aanpak op woningniveau.
  • De basis van onze innovatietrajecten wordt gevormd doordat wij continu leren, kennis delen, samen ontwikkelen en permanent verbeteren. Dit doen wij zowel binnen onze eigen organisatie als met onze opdrachtgevers en ketenpartners.
  • Veel van onze proces innovaties hangen samen met de doelstelling van slanker, slimmer en efficiënter (of  minimaal 20% kostenreductie). Met de principes van Lean en continu leren en verbeteren (PDCA-cirkel) zijn we onze processen aan het doorlichten en aanpassen. Dit is een continu proces geworden waarin de focus op de wens en de doelstellingen van de klant maatgevend zijn voor de invulling van onze taken.