Mens-Zeist als schakel in de keten

  • Wij realiseren ons dat wij in toenemende mate een schakel zijn in de keten van het onderhoud of de renovatie. De innovatie van de industrie moeten we slim inzetten waarbij onze rol als coördinator van het ontwikkel- en bouwproces nog verder zal veranderen. Netwerken en samenwerken wordt nog elke dag belangrijker. Samenwerken, vertrouwen, win-winsituaties, budgetzekerheid en vaste begrotingen en borgen van risico’s op de korte en lange termijn worden steeds belangrijker.

  • Bij ketensamenwerking bouwen wij altijd een team op van ketenpartners, waarbij wij verschillende niveaus onderscheiden. Schematisch en als voorbeeld is e.e.a in onze cirkel “Ketenpartners” weergegeven. Op basis van de wensen van onze opdrachtgever kennen wij diverse varianten van indeling van de cirkel.

    M.10.6.1 Circel