Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Van oudsher voelen wij een sterke betrokkenheid bij wat er speelt bij onze opdrachtgevers, bij de bewoners van de woningen en gebruikers van de gebouwen waaraan en waarin wij werken en bij onze eigen medewerk(st)ers. Deze betrokkenheid proberen wij zoveel mogelijk om te zetten in concrete acties, vanuit ons gevoel en altijd met respect voor de mensen en de omgeving.

Wij zijn actief in het opleiden van jongeren en hebben permanent een aantal jeugdige leerlingen aan het werk.
Wij betrekken periodiek een aantal minder kansrijke mensen in onze werkzaamheden, onder meer door deelname aan SROI trajecten, zijnde trajecten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werk te bieden.
Binnen het verband van JINC verzorgen wij bliksemstages en sollicitatietrainingen voor in hoofdzaak leerlingen van VMBO-scholen.

Wij zijn bedrijfsvriend van de Stichting Het Utrechts Landschap. Tevens sponsoren wij een aantal maatschappelijke organisaties, sportverenigingen e.d.