Zorg- en medische instellingen

De bedrijven van Mens-Zeist voeren in de zorg- en medische sector allerlei soorten werkzaamheden uit aan medische en andere gebouwen, zorg- en seniorenwoningen.
Klik op de foto om de pdf te bekijken of te downloaden.

Medische en andere gebouwen UMC (Universitair Medisch Centrum) in Utrecht

Medische en andere gebouwen UMC (Universitair Medisch Centrum) in Utrecht

Meerjaren onderhoudscontract binnenschilderwerk en periodiek planmatig onderhoud buitenzijde

Medische en andere gebouwen

Parkflat senioren Nijenhove in Zeist

Parkflat senioren Nijenhove in Zeist

Planmatig onderhoud en binnenschilderwerk met bijkomende werkzaamheden

Flatgebouw voor senioren

Woningen woongroep Suze Groeneweglaan in Amstelveen

Woningen woongroep Suze Groeneweglaan in Amstelveen

Binnenschilderwerk met bijkomende werkzaamheden

36 Woningen van een woongroep beschermd wonen

Nijemonde en Middelmonde in Nieuwegein

Nijemonde en Middelmonde in Nieuwegein

Planmatig onderhoud met asbestsanerings- en verbeterwerkzaamheden

177 Seniorenwoningen met daarin een aantal zorgwoningen

Estafetteflat in Gouda (88 flatwoningen)

Estafetteflat in Gouda (88 flatwoningen)

Herstructureren flatgebouw voor senioren

88 Flatwoningen voor senioren

Molendijkflat in Amersfoort (159 flatwoningen) en Emmikhovenflat in Amsterdam (96 flatwoningen)

Molendijkflat in Amersfoort (159 flatwoningen) en Emmikhovenflat in Amsterdam (96 flatwoningen)

Groot onderhoud en aanpassen flatgebouwen voor senioren

159 en 96 flatwoningen voor senioren