Energetisch verbeteren energielabel

Mens-Zeist heeft veel ervaring met energiebesparingsprojecten en de communicatie met bewoners. Wij gaan uit van reële besparingen, die worden berekend aan de hand van het werkelijke verbruik van de bewoners. Te rooskleurige besparingsberekeningen leiden tot te hoge verwachtingen, die niet waargemaakt kunnen worden.

Mens-Zeist hanteert bij het maken van plannen de uitgangspunten van de Trias Energetica, waarbij naast de techniek tevens gezondheid en comfort altijd een belangrijke rol spelen. Goed ventileren is noodzakelijk, waarbij problemen door koudeval moeten worden voorkomen. Onze eigen experts op het gebied van energetisch verbeteren kunnen u adviseren over de te nemen maatregelen om op een slimme en efficiënte manier de beoogde besparingen te bereiken.

Mens-Zeist beschikt over meerdere specialisten, die scenario's maken en labelberekeningen opstellen. Zij kunnen haalbare plannen met borging van de gevraagde prestaties voor u uitwerken.

Door jarenlange ervaring hebben wij veel kennis van vele soorten energetische verbeterprojecten. We beschikken over werkmodellen voor verschillende energieconcepten.